Kalite

Kalite Bölümü


Üretimi gerçekleştiren her bir ürün grubunun test ve analizleri kendi bünyesinde bulunan laboratuarında gerçekleştirilmektedir. Özel cihazlara ve uzman ekibe sahip olan bu laboratuarda, gelen talepler doğrultusunda farklı kurumlara ait ürünler test ve analizleri konusunda da hizmet verilmektedir. Göl İplik, ISO 9000 Kalite Sistem Yönetim Belgesi'ne sahiptir.

Teknolojinin tüm imkanlarına sahip cihaz, ekipman, nitelikli işgücü ve sürekli olarak uygulanan eğitim programlarıyla kalitenin asla şansa bırakılmadığı işletmede, tüm birimler bu iki temel olguyla biçimlenmektedir. Otomasyona bağlı bir üretim gerçekleştiren Göl İplik'te, müşterilere fiyat, kalite ve zamanlama olarak en mükemmel hizmet sunulmaktadır.

İplik kalitesinin, üretilen her üründe standartlaştığı Göl İplik'te üretimin bütün aşamaları titizlikle kontrol edilmektedir. Büküm tesisimizde her türlü çok katlı, düz ve elestanlı iplikler üretilmektedir. Özellikle boya bobininde üstün sarım özellikleri ile kaliteyi garanti altına almaktayız.

İpliğin kullanımında gerekecek tüm ayrıntı ve özellikler, hammaddenin fabrikaya girişinden, ipliğin oluşturulması ve paketlenmesi sürecine kadar devam eden tüm aşamalarda titiz bir çalışmayla dikkate alınarak planlanmakta ve müşterilerimizin %100 memnuniyeti hedeflenmektedir.

Kalite Politikamız

Bilgi güvenliğine büyük önem veren kuruluşumuzun temel ilkeleri;


  1. * Tekstil sektöründe, sürekli gelişme ve iyileşmeyi sağlamaya yönelik, yasal ve düzenleyici gereksinimleri ve müşterisözleşmelerine ilişkin güvenlik yükümlülüklerini dikkate alarak hizmet sağlamak
  2. * Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması
  3. * Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TSE /EN/ ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi
  4. * Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi esaslı sürdürülebilir bir bilgi güvenliği sistemi uygulamak
  5. * Bilgi varlıklarının bütünlük, gizlilik, erişilebilirlerinin ve BGYS’nin sürdürülebilirliğini sağlamak
  6. * Müşteri ve diğer paydaşlar ile olan hizmet alma ve verme süreçlerinde Bilgi Güvenliği yükümlülüklerini dikkate alarak iş yapmaktır
  7. * Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi
  8. * Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi

Yönünde faaliyetlerimizi, uyguladığımız diğer yönetim sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, tekstil sektöründe bilgi güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.